Disclaimer & privacy

© Copyright Leo van Doeselaar 
www.leovandoeselaar.com

Voor alle merken van Leo van Doeselaar geldt dat deze NIET mogen worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leo van Doeselaar. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken van Leo van Doeselaar wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Op alle webpaginas van Leo van Doeselaar, www.leovandoeselaar.com is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze paginas zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leo van Doeselaar, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpaginas van www.leovandoeselaar.com wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

 
    Algemene voorwaarden  l  Disclaimer  l  Links  l  Admin